Juridische kennisgeving

Gebruik van de site

De toegang tot en het gebruik van de website www.jiminis.com zijn onderworpen aan de naleving van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de onderhavige Juridische Mededeling en het Privacybeleid.

Uitgever

De vereenvoudigde naamloze vennootschap SAS ENTOMA met een kapitaal van 22 812,62 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 788416709, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 61 avenue de saxe 75007 Parijs, en met als BTW-nummer FR505788416709.
Contactnummer: +33 176546135.
E-mailadres contactpersoon coucou@jiminis.com

Directeur van publicatie

De directeur van de publicatie is de heer Clément Scellier.

Hosting

De website wordt gehost door OVH.